Skip to content

INSPIRATIE

Vanaf ongeveer mijn 25ste kreeg ik de behoefte om bewuster te worden van wie ik ben en hoe de wereld in elkaar steekt. Ik ben gaan zoeken en er kwamen verschillende boeken op mijn pad die mij hebben aangezet tot een andere manier van leven. In de loop van tijd deed Youtube zijn intrede en groeide het aanbod van video’s fenomenaal. Ik heb hier gretig gebruik van gemaakt.

De afgelopen jaren vond er een verschuiving plaats; tegenwoordig zoek ik antwoorden niet meer buiten mijzelf, ik keer naar binnen en ga mijn eigen onderzoek aan. De video’s die ik bekijk en de boeken die ik lees zijn een herkenning van iets dat ik al weet.

Hieronder volgen een aantal sprekers die mij door de jaren heen geïnspireerd hebben.

BYRON KATIE

‘The Work’ zoals Byron Katie haar methode noemt, is een praktische manier om in vier stappen negatieve gedachten op te sporen, te onderzoeken, en op ‘waarheid’ te toetsen. Doel is om jezelf te bevrijden van gedachten/ overtuigingen die stress veroorzaken en zo vrede in jezelf en met de wereld om je heen te vinden.

Katie heeft een indrukwekkend levensverhaal, waarin ze is getransformeerd van een depressieve, bedlegerige, suïcidale vrouw naar een inspirerende persoonlijkheid, vervuld van liefde voor alles wat het leven te bieden heeft.

HOE INSPIREERT KATIE MIJ?

Toen ik zo’n twintig jaar geleden met haar boeken in aanraking kwam vond ik ze boeiend, maar haar gedachtegoed raakte mij toch niet echt. Dit veranderde toen ik aanhoudende rugklachten kreeg en het gevoel had dat ik mij opnieuw in haar moest verdiepen. ‘The Work’ bleek een belangrijke sleutel tot mijn herstel te zijn.

In mijn coaching en therapie sessies gebruik ik regelmatig ingrediënten uit ‘The Work’. Het is een krachtige tool die je bijna dwingt om eerlijk naar jezelf te kijken.

Wat ik bijzonder aan haar vind, is dat ze de wereld ervaart als volledig ‘goed zoals die is’. Als je de wereld werkelijk zo kan ervaren wordt elke dag een cadeau.

Video’s van Byron Katie:

Een interview met Byron Katie ( 1 uur ):

Een volledig optreden van Byron Katie voor een groot publiek (1 uur en 17 minuten):

MOOJI

Mooji verhuisde als geboren Jamaicaan op zijn zestiende naar Londen en werd daar een leraar op het gebied van zelfonderzoek. Zijn bijeenkomsten noemt hij Satsangs. Satsang betekent: “samen zijn in waarheid”. Een Satsang is een directe weg naar inzicht zonder specifieke technieken of methoden. Het enige wat hij vraagt is dat je het verlangen en de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent. Mooji: “bewust is iets dat we al zijn.”

Hoe inspireert Mooji mij?

De video’s van Mooji heb ik in het verleden veel gebruikt voor zelfonderzoek. “Wie ben ik?” is een vraag die ik mij tijdens het kijken naar zijn video’s en ook daarbuiten trouwens, vaak heb gesteld. Mijn uitkomst is dat ik vooral heb weggestreept wie ik niet ben.

Video’s van Mooji:

Mooij over ‘wie ben ik?’ (14 minuten):

Mooij over het loslaten van controle. ( 10 minuten ):

Mooji over ‘stilte’ ( 9 minuten ):

Eckhart Tolle

Het eerste boek van Tolle; “De Kracht van het Nu” was nummer één op de New York Times-bestsellerslijst. Het is vertaald in meer dan dertig talen en wordt nog steeds overal ter wereld veel gelezen. Ook andere boeken van Tolle werden bestsellers. Eckhart Tolle is een van de bekendste westerse spirituele leraren van dit moment.

Tolle werd als Ulrich Leonard Tölle geboren in Duitsland en woonde vanaf zijn dertiende bij zijn vader in Spanje. Rond zijn twintigste verhuisde hij naar Engeland om daar te gaan studeren. Tolle heeft zijn middelbare schoolopleiding niet afgemaakt en moest zich daarom via een avondopleiding kwalificeren voor de universiteit. Hij studeerde o. a. filosofie en psychologie.

Na een periode van diepe depressie onderging hij rond zijn negenentwintigste een transformatie die het begin van zijn functioneren als spiritueel leraar markeerde. Hij veranderde zijn voornaam in ‘Eckhart’, naar een 13de-eeuwse mysticus. Eckhart Tolle leeft tegenwoordig in het Canadese Vancouver.

HOE INSPIREERT ECKHART TOLLE MIJ:

In het verleden heb ik meerdere boeken van Tolle gelezen en zeer veel van zijn video’s bekeken. Hij heeft het veel over het ego en een ‘pijnlichaam’ wat bij de meeste van ons aanwezig is. Een pijnlichaam kan dominant zijn en is gekoppeld aan negatieve overtuigingen en (onbewust) verdrongen emoties. Door ‘in het nu’ aanwezig te zijn verliest het pijnlichaam aan kracht; wie ben jij zonder toekomst of verleden?

Wat mij sterk is bijgebleven is het feit dat elke pijnlijke situatie je de mogelijkheid biedt om te groeien. Van elk stressvol moment kun je iets leren door ‘erbij te blijven’ en jezelf te onderzoeken. Het zijn niet de leukste lessen maar wel de meest leerzame.

video’s van Eckhart Tolle:

Eckhart Tolle 1

Eckhart over grootste verslaving van de mensheid: “denken” ( 11 minuten):

Eckhart Tolle 2

Wat te doen als je je werk niet prettig vindt? ( 11 minuten):

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh is een zenmeester en boeddhistische monnik uit Vietnam waar hij in 1926 geboren werd. Hij is de spiritueel leraar van de internationale Plum Village-gemeenschap die in 1982 door hem werd opgericht in Zuid-Frankrijk.

Al op jonge leeftijd was Thich Nhat Hanh in zijn thuisland Vietnam een vernieuwende en populaire boeddhistische leraar. Het was zijn missie om het boeddhisme dichterbij het dagelijks leven te brengen en midden in de maatschappij. Hij stond daarbij open voor westerse literatuur en verwerkte wetenschappelijke inzichten in zijn onderricht.

Omdat Thich Nhat Hanh een grote pleitbezorger was van vrede en vredesbesprekingen, werd hij na de Vietnamoorlog door de autoriteiten verbannen. Hij vestigde zich als balling in Frankrijk en stichtte daar Plum Village; een spirituele gemeenschap. Als leider en spiritueel leraar van de Plum Village is Thich Nhat Hanh steeds bekender geworden.

Hoe inspireert Tich Nhat Hanh mij?

Ik heb weinig van hem gelezen of gezien, maar één bepaalde video bleef mij bij, omdat hij daarin heel helder verwoordt hoe negatieve overtuigingen menselijk lijden veroorzaken.

video van Tich Nhat Hanh

Over lijden, meditatie en de invloed van overtuigingen op jezelf en anderen (6,5 minuten):

SADHGHURU

Jaggi Vasudev, of Sadhguru, is een Indiase yogi, mysticus en schrijver. Sadhguru is de oprichter van de Isha Foundation, een non profit organisatie die wereldwijd yogaprogramma’s aanbiedt. Ook houdt de stichting zich bezig met maatschappelijke en sociale activiteiten in vooral India. Dit heeft ertoe geleid dat de Isha Foundation regelmatig samenwerkt met de economische en sociale raad van de Verenigde Naties.

Sadhguru is geboren in India. Hij studeerde Engelse literatuur en werd al jong een succesvol zakenman. Na een spirituele ervaring rond zijn vijfentwintigste liet hij zijn zaken over aan een vriend en besloot te gaan reizen om zich verder te verdiepen in yoga en spirituele ontwikkeling.

Hoe inspireert Sadhguru mij?

Sadhguru is een heldere spreker die geen blad voor de mond neemt. Wazige onderwerpen maakt hij toegankelijk en begrijpbaar.

Sadhguru gaat er vanuit dat het nooit externe omstandigheden zijn die stress veroorzaken maar dat stress te definiëren is als: ‘het onvermogen om je eigen systeem te managen: je lichaam, gedachten, gevoelens en energieën’. Kortom: wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen stress.

video’s van Sadhguru

Over de verschillende niveaus van intelligentie (10 minuten ):

Een uitgesproken mening over het mentaal/ emotionele aspect van ziekte( 5 minuten ) :

Sadhguru in gesprek met de Amerikaanse Tracy Gaudet over de toekomst van de moderne geneeskunde (14 minuten):

Krishnamurti

Krishnamurti werd in 1897 in India geboren en op zijn vijftiende door leiders van de Theosofische Vereniging ‘vanuit het niets’ benoemd tot hoofd van een beweging die werd aangeduid als : ‘Orde van de Ster in het Oosten’. Zij zagen in hem een wereldleider en in die hoedanigheid kwam hij ook regelmatig in Nederland (Ommen) voor het geven van toespraken.

Rond zijn dertigste nam Krishnamurti het radicale besluit om de ‘Orde van de Ster’ op te heffen met de woorden: ‘Waarheid, zeg ik u, is een land zonder paden, dat langs geen enkele weg, door geen enkele godsdienst, geen enkele sekte, valt te bereiken.’ Krishnamurti wilde niet meer geassocieerd worden met welke religie, sekte of spirituele organisatie dan ook en wilde ook geen volgelingen meer.

Vanaf die tijd is hij de wereld ingetrokken als onafhankelijk denker, spreker en schrijver. Hij sprak met velen over de noodzaak van een radicale verandering van mensheid. Hij richtte scholen op in India, Engeland en Amerika, omdat hij vond dat zo’n verandering moest beginnen bij het anders opvoeden van onze kinderen en schreef meer dan veertig boeken.

Krishnamurti ging als spreker altijd de dialoog aan met zijn publiek om zo samen een onderwerp te onderzoeken. Tot op zijn negentigste is hij hiermee doorgegaan, onder andere voor de Verenigde Naties. Hij spreekt daarbij over zichzelf in de derde persoon; dus hij heeft het niet over ‘ik’ maar over zichzelf als ‘de spreker’. In 1986 overleed hij in Ojai, Californie.

Krishnamurti wordt gezien als de grootste denker en religieuze leraar van de twintigste eeuw. Zijn gedachtegoed wordt door de Krisnamurti Foundation levend gehouden en via de talrijke door hem geschreven boeken doorgegeven. Het lijkt erop alsof op dit moment een nieuwe generatie zijn werk ontdekt.

Hoe inspireert Krishnamurti mij?

Toen ik zo’n 20 jaar geleden een aantal boeken van Krishnamurti las voelde ik mij er aan de éne kant erg toe aangetrokken en aan de andere kant voelde ik weerstand. Dit omdat ik de waarheid die hij in mij aanraakte, niet fijn vond om te zien. Het zorgde ervoor dat ik mij wankel voelde en een boek van hem na het lezen ervan snel weer weglegde.

Tegenwoordig heb ik wel de rust en ruimte om zijn teksten werkelijk tot mij door te laten dringen en er een tijdje bij stil te blijven staan. Krishnamurti’s schrijfstijl is helder en direct en voor mij zeer inspirerend.

video van Krishnamurti

ABRAHAM

Esther Hicks fungeert als een medium dat afstemt op het het groepsbewustzijn ‘Abraham’. Deze Abraham bestaat uit verschillende gidsende identiteiten. Het is een bron van ‘oneindige intelligentie’ waarop ook de ‘The Secret’ is gebaseerd.

In The Secret (boek en film) wordt veel gesproken over “the Law of Attraction” oftewel “de wet van de aantrekkingskracht”. Abraham, die zich manifesteert via Esther, spreekt zalen toe over dit onderwerp. Ook gaat het in deze gesprekken vaak over “the Vortex” en “the Grid”.

WAT IS “THE VORTEX” ?

The Vortex is Abraham’s woord voor in lijn zijn met je bronenergie (of hoe je het ook wil noemen; God, Universum, de Stroom) ‘In de Vortex zijn’ betekent dat je één bent met wie je werkelijk bent. Je voelt je geweldig en bent afgestemd op je verlangens. Het vertegenwoordigt gevoelens als; enthousiasme, inspiratie, passie plezier en dankbaarheid.

‘Buiten de Vortex zijn’ betekent dat je niet doet wat je eigenlijk zou willen doen. Het geeft gevoelens als; frustratie, hopeloosheid, angst en boosheid. De Vortex wordt gezien als een plek waar al onze dromen, wensen en verlangens worden vastgehouden totdat we een manier vinden om ons hierop af te stemmen.

WAT IS “THE GRID” ?

“The Emotional Grid”, zoals ze het noemen,  gaat over het afstemmen op je bronenergie zodat je je verlangens kunt verwezenlijken. Hoe je dit kunt doen wordt in The Secret beschreven.

HOE INSPIREERT ABRAHAM MIJ?

De video’s van Abraham laten mij beseffen hoe sterk wij onze eigen werkelijkheid creëren. Zowel positief als negatief! Het interessante van Abraham is dat er niet gesproken wordt over ego, maar dat deze weg wel het oplossen van het ego in de hand werkt. Het ego dat oordeelt, dat alles uit angst heel specifiek en concreet wil maken, dat verlangens saboteert en je weghoudt bij je bron energie.

Er wordt hier gewezen op universele wetten over het tot stand brengen van je verlangens, dromen en wensen die je wat mij betreft op de lagere school al zou moeten leren.

video’s van Abraham

Hoe om te gaan met bedrog in je relatie? (3,5 min):

Kandidaat politicus vraagt abraham om advies. (16 min):

De BLOG “De omgekeerde wereld” geeft je een inkijkje over hoe zelfonderzoek voor mij werkt.

CONTACT

Michael Hulst
info@michaelhulst.nl
06 33788976

Vestigingslocatie:
Emmaweg 86
1241 LJ Kortenhoef (nabij Hilversum)

Back To Top