skip to Main Content

Vanaf ongeveer mijn 25ste kreeg ik de behoefte om bewuster te worden van wie ik ben en hoe de wereld in elkaar steekt. Ik ben gaan zoeken en er kwamen verschillende boeken op mijn pad die mij hebben aangezet tot een andere manier van leven. In de loop van tijd deed Youtube zijn intrede en groeide het aanbod van video’s over dit onderwerp fenomenaal. Ik heb hier gretig gebruik van gemaakt.

De afgelopen paar jaar vond er een verschuiving plaats; tegenwoordig zoek ik antwoorden niet zozeer meer buiten mijzelf als meer in mijzelf; ik keer naar binnen en ga mijn eigen onderzoek aan. De video’s die ik bekijk en boeken die ik lees zie ik als een herkenning van iets dat ik al weet.

Hieronder volgen een aantal sprekers die mij door de jaren heen zeer geïnspireerd hebben.

Byron Katie            

The Work’ zoals Byron Katie haar methode noemt, is een praktische manier om in vier stappen je gedachten die lijden veroorzaken op te sporen, te onderzoeken en op ‘waarheid’ te toetsen. Doel is om jezelf te bevrijden van gedachten die stress veroorzaken en zo vrede in jezelf en met de wereld om je heen te vinden.

Byron Kathleen Reid werd halverwege de dertig ernstig depressief. Gedurende een periode van tien jaar nam haar depressie toe en kwam ze haar slaapkamer nauwelijks uit. Op een morgen ervoer ze vanuit haar diepste wanhoop een levensveranderend inzicht; Katie zag dat ze leed wanneer ze haar gedachten geloofde, en niet leed wanneer ze haar gedachten niet geloofde. Wat de oorzaak was van haar depressie, lag niet aan de wereld om haar heen, maar aan wat zij geloofde over de wereld om haar heen. In een flits van inzicht zag ze dat onze pogingen om geluk te vinden omgekeerd werken; in plaats van hopeloos te proberen de wereld aan te passen aan hoe wij zouden willen dat ie zou zijn, kunnen we beter onder ogen zien hoe de wereld werkelijk is en verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen gedrag. Door het zien en aanvaarden van deze realiteit kunnen we een onvoorstelbare vrijheid en vreugde ervaren.

Katie veranderde door dit inzicht van een bedlegerige, suïcidale vrouw in een inspirerende persoonlijkheid, vervuld van liefde voor alles wat het leven te bieden heeft.

Hoe inspireert Byron Katie mij?

Zo’n vijftien jaar geleden kwam ik voor het eerst met haar boeken in aanraking. Ik vond ze boeiend maar haar gedachtegoed raakte mij toch niet echt. Dit veranderde toen mijn rugklachten zich sterk manifesteerde. Ik kreeg het gevoel dat ik mij opnieuw in haar moest verdiepen. ‘The Work’ van Byron Katie bleek voor mij een belangrijke sleutel tot herstel te zijn.

In mijn coaching en therapie sessies gebruik ik sindsdien vrijwel altijd ingrediënten uit ‘The Work’. Het zijn krachtige ingrediënten die je bijna dwingen om eerlijk naar jezelf te kijken.

Wat ik bijzonder aan haar vind, is dat ze de wereld ervaart als volledig ‘goed zoals die is’. Als je de wereld zo kan ervaren wordt elke dag een cadeau en een volledige verrassing.

Linken naar Video’s van Byron Katie:

Een interview met Byron Katie ( 1 uur ):

Een volledig optreden van Byron Katie voor een groot publiek (1 uur en 17 minuten):

Mooji

Mooji is geboren in Jamaica en op zijn zestiende naar London verhuist, hij is een leraar op het gebied van zelfonderzoek. Zijn bijeenkomsten noemt hij Satsangs. Satsang betekent: “samen zijn in waarheid”. Een Satsang is een directe weg zonder specifieke technieken of methoden. Het enige wat hij vraagt is dat je het verlangen en de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent. Mooji: “bewust is iets dat we al zijn.”


Hoe inspireert Mooji mij?
De video’s van Mooji heb ik in het verleden veel gebruikt voor zelfonderzoek. “Wie ben ik?” is een vraag die ik mij tijdens het kijken naar zijn video’s (en ook daarbuiten) vaak heb gesteld. Mijn uitkomst is dat ik vooral heb weggestreept wie ik niet ben.

Het is interessant om deze vraag niet alleen in stressvolle situaties aan jezelf te stellen maar ook op andere momenten. In gestreste situaties zorgt het stellen van de vraag voor mij voor rust en een heldere blik, waarbij vaak datgene wegvalt waarvan ik dacht dat het het probleem was.

Linken naar video’s van Mooji

Mooij over ‘wie ben ik?’ (14 minuten):

Mooij over het loslaten van controle. ( 10 minuten ):

Mooji over ‘stilte’ ( 9 minuten ):

Eckhart Tolle

Het eerste boek van Tolle;”De Kracht van het Nu” was nummer één op de New York Times-bestsellerslijst, is vertaald in meer dan dertig talen en wordt nog steeds overal ter wereld veel gelezen. Ook andere boeken van Tolle werden bestsellers. Eckhart Tolle is een van de bekendste spirituele leraren van dit moment.

Eckhart Tolle werd als Ulrich Leonard Tölle geboren in Duitsland en woonde vanaf zijn dertiende bij zijn vader in Spanje. Rond zijn twintigste verhuisde hij naar Engeland om daar te gaan studeren. Tolle heeft zijn middelbare schoolopleiding niet afgemaakt en moest zich daarom via een avondopleiding kwalificeren voor de universiteit. Hij studeerde o. a. filosofie en psychologie.

Op zijn negenentwintigste ervoer hij, na een periode van diepe depressie, een ‘transformatie’ die het begin van zijn functioneren als spiritueel leraar markeerde. Hij veranderde zijn voornaam in ‘Eckhart’, naar een 13de eeuwse mysticus en leeft tegenwoordig in het Canadese Vancouver.

Hoe inspireert Eckhart Tolle mij:

In het verleden heb ik meerdere boeken van Eckhart Tolle gelezen en zeer veel van zijn video’s bekeken. Hij heeft het veel over het ego. Daarnaast noemt hij vaak het pijnlichaam. Een pijnlichaam kan dominant aanwezig zijn en is gekoppeld aan overtuigingen en emoties. Een pijnlichaam is ook fysiek goed te voelen. Door ‘in het nu’ te zijn verliest het pijnlichaam aan kracht; wie ben jij zonder toekomst of verleden?

Wat mij sterk is bijgebleven is het feit dat elke pijnlijke/stressvolle situatie je de mogelijkheid biedt om te ‘groeien’. Van elk stressvol moment kun je iets leren door ‘erbij te blijven’ en jezelf te onderzoeken. Het zijn niet de leukste lessen maar wel de beste.

Linken naar video’s van Eckhart Tolle:

Eckhart over grootste verslaving van de mensheid: “denken” ( 11 minuten):

Wat te doen als je je werk niet prettig vindt? ( 11 minuten):

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh is een zenmeester en boeddhistische monnik uit Vietnam waar hij in 1926 geboren werd. Hij is de spiritueel leraar van de internationale Plum Village-gemeenschap, die in 1982 door hem werd opgericht in Zuid-Frankrijk.

Al op jonge leeftijd was Thich Nhat Hanh in zijn thuisland Vietnam een vernieuwende en populaire boeddhistische leraar. Het was zijn missie om het boeddhisme dichterbij het dagelijks leven te brengen en midden in de maatschappij. Hij stond daarbij open voor westerse literatuur en verwerkte wetenschappelijke inzichten in zijn onderricht.

In de jaren zestig van de vorige eeuw pleitte Thich Nhat Hanh in Amerika en Europa voor een wapenstilstand en vredesbesprekingen voor de oorlog in Vietnam. In de VS ontmoette hij de burgerrechtenactivist Martin Luther King met wie hij een gevoel van diepe verbondenheid ervoer.

Toen de oorlog voorbij was mocht hij van de Vietnamese autoriteiten niet meer terugkeren en vestigde hij zich als balling in Frankrijk. Daar stichtte hij de Plum Village; een spirituele gemeenschap. Als leider en spiritueel leraar van de Plum Village is Thich Nhat Hanh steeds bekender geworden.

Hoe inspireert Tich Nhat Hanh mij?

Ik heb weinig van hem gelezen of gezien, maar ik noem hem in deze lijst omdat ik een paar maanden geleden een video van hem ontdekte waarin hij heel helder verwoordt hoe negatieve overtuigingen menselijk lijden veroorzaken.

Link naar de video van Tich Nhat Hanh

Over lijden, meditatie en de invloed van overtuigingen op jezelf en anderen (6,5 minuten):

Sadhguru Jaggi Vasudev

Jaggi Vasudev, of Sadhguru, is een Indiase yogi, mysticus en auteur. Sadhguru is de oprichter van de Isha Foundation, een non profit organisatie die wereldwijd yogaprogramma’s aanbiedt. Ook houdt de stichting zich bezig met verschillende activiteiten op het gebied van sociale ontwikkeling en gemeenschapszin in vooral India. Dit heeft ertoe geleid dat de Isha Foundation regelmatig samenwerkt met de economische en sociale raad van de Verenigde Naties.

Sadhguru is geboren in India. Hij studeerde daar Engelse literatuur en werd al jong een succesvol zakenman. Na een spirituele ervaring rond zijn vijfentwintigste liet hij zijn zaken over aan een vriend en besloot te gaan reizen om zijn mystieke ervaring verder uit te diepen. Na een jaar reizen is hij yogalessen gaan geven.

Hoe inspireert Sadhguru mij?

De video’s van Sadhguru heb ik ongeveer 7 maanden geleden ontdekt. Hij is een heldere spreker die geen blad voor de mond neemt. Wazige onderwerpen maakt hij toegankelijk en begrijpbaar.

Sadhguru gaat ervan uit dat het niet de externe omstandigheden zijn die stress veroorzaken maar dat stress te definiëren is als: ‘het onvermogen om je eigen systeem te managen: je lichaam, gedachten, gevoelens en energieën’. Kortom: wij zijn de bron van onze eigen stress.

Linken naar de video’s van Sadhguru

Over de verschillende niveaus van intelligentie (10 minuten ):

Een uitgesproken mening over het mentaal/ emotionele aspect van ziekte( 5 minuten ) :

Sadhguru in gesprek met de Amerikaanse Tracy Gaudet over de toekomst van de moderne geneeskunde (14 minuten):

Krishnamurti 

Krishnamurti werd in 1897 in India geboren als achtste kind van een orthodoxe Hindoestaanse familie. Op zijn vijftiende werd hij door leiders van de Theosofische Vereniging ‘vanuit het niets’ benoemd tot hoofd van een beweging die werd aangeduid als : ‘Orde van de Ster in het Oosten’ omdat zij in hem een wereldleider zagen. In die hoedanigheid kwam hij regelmatig in Nederland (Ommen) voor het geven van toespraken.

Rond zijn dertigste nam Krishnamurti het radicale besluit om de ‘Orde van de Ster’ op te heffen met de woorden: ‘Waarheid, zeg ik u, is een land zonder paden, dat langs geen enkele weg, door geen enkele godsdienst, geen enkele sekte, valt te bereiken.’ Krishnamurti wilde niet meer geassocieerd worden met welke religie, sekte of spirituele organisatie dan ook en wilde ook geen volgelingen.

Vanaf die tijd is hij de wereld ingetrokken als onafhankelijk denker, spreker en schrijver. Hij sprak met velen over de noodzaak van een radicale verandering van de mensheid. Hij richtte scholen op in India, Engeland en Amerika vanuit zijn visie dat een verandering van onze samenleving, begint bij de opvoeding en de scholing van het kind. Daarnaast schreef hij meer dan veertig boeken.

Tot op zijn negentigste is hij doorgegaan met het voeren van gesprekken en toespraken voor onder andere de Verenigde Naties. Krishnamurti ging als spreker altijd de dialoog aan met zijn publiek om zo samen een onderwerp te onderzoeken. Hij spreekt daarbij over zichzelf in de derde persoon; dus hij heeft het niet over ‘ik’ maar over zichzelf als ‘de spreker’. Op 17 februari 1986 is hij overleden in Ojai,Californie.

Krishnamurti wordt gezien als de grootste denker en religieuze leraar van de vorige eeuw. Zijn gedachtegoed wordt door de Krisnamurti Foundation levend gehouden en via de talrijke door hem geschreven boeken doorgegeven. Het lijkt erop dat op dit moment een nieuwe generatie zijn werk ontdekt.

Hoe inspireert Krishnamurti mij?

Toen ik zo’n 15 jaar geleden een aantal boeken van Krishnamurti las voelde ik mij er aan de éne kant erg toe aangetrokken en aan de andere kant voelde ik weerstand. Dit omdat hij waarheden voor mij aanraakte die ik toen helemaal niet fijn vond om te zien. Het zorgde ervoor dat ik na het lezen van een boek van hem mij altijd erg wankel voelde. Ik legde zo’n boek daarna dan ook gauw maar weer weg.

Tegenwoordig heb ik wel de rust en ruimte om zijn teksten werkelijk tot mij door te laten dringen en er een tijdje bij te blijven. Krishnamurti’s schrijfstijl is helder en direct en voor mij, zeker op dit moment, zeer inspirerend.

De kwaliteit van de video’s van Krishnamurti zijn niet altijd even goed omdat ze uit een verder verleden dateren.

Link naar een video van Krishnamurti

Abraham

Esther Hicks Abraham beschrijft zichzelf als een groepsbewustzijn van de niet fysieke dimensie. Het is ook de bron van informatie waarop de “The Secret “ is gebaseerd. Aansluiten op oneindige intelligentie.

In de Secret (boek en film) wordt veel gesproken over “the Law of Attraction” oftewel “de wet van de aantrekkingskracht”

Ook Abraham spreekt zalen toe over dit onderwerp en manifesteert zich door Esther. In haar gesprekken heeft ze het veel over “the Vortex” en “the Grid”

Wat is “the Vortex”

The Vortex is Abraham’s woord voor in lijn zijn met je bronenergie (of hoe je het ook wil noemen; God, Universum, Stroom) In de Vortex zijn betekent dat je één bent met wie je werkelijk bent. Je voelt je geweldig en je heb je afgestemd op je verlangens. Het vertegenwoordigt gevoelens als enthousiasme, inspiratie, passie plezier en dankbaarheid.

Buiten “the Vortex” betekent het dat je niet de fijne dingen toelaat die je toch wel zou willen. Het geeft gevoelens als frustratie, hopeloosheid, angst en boosheid.

Oftewel; het is de plaats waar alle dromen, wensen en hoop worden vastgehouden totdat we een manier vinden om ons hierop af te stemmen.

Wat is “the emotional Grid”

The grid” gaat over het afstemmen op je bronenergie voor het verwezenlijken van een verlangen. Volgens Abraham is daarbij van belang dat je je verlangen globaal houdt zodat de vervulling van je verlangen van alle kanten kan komen en dat je verlangen gaat over iets dat je wel wil en niet over iets dat je niet wil

Hoe inspireert Abraham mij?

De video’s van Abraham laten mij beseffen hoe sterk wij onze eigen werkelijkheid creëren. Zowel positief als negatief! Het interessante van Abraham is dat er niet gesproken wordt over ego, maar dat haar weg wel steeds meer het oplossen van het ego in de hand werkt. Het ego dat oordelen heeft, dat alles uit angst heel specifiek wil maken, dat verlangens saboteert en je weghoudt bij je bron energie.

Er wordt hier gewezen op universele wetten over het tot stand brengen van je verlangens, dromen en wensen hier op aarde die je wat mij betreft op de lagere school al zou moeten leren.

Linken naar de video’s van Abraham

Hoe om te gaan met bedrog in je relatie? (3,5 min):

Kandidaat politicus vraagt abraham om advies. (16 min):

copyright Michael Hulst 2020

Back To Top