“Eén sessie kan voldoende zijn om een fysieke klacht sterk te reduceren of te laten verdwijnen.”

“Eén sessie kan voldoende zijn om een fysieke klacht sterk te reduceren of te laten verdwijnen.”

Mensen hebben regelmatig last van negatieve overtuigingen die hen stress bezorgen. Stress zorgt voor aanspanning van het lichaam en daarmee mogelijk een fysieke klacht. Stress is gebaseerd op het wegdrukken van emoties en het geloof in je negatieve gedachten. Door naar je lichaam te gaan kun je ervaren wat jouw diepste stressgedachte is. Wat is het allerergste wat jou zou kunnen overkomen? Vaak gaan je hersenen van dit allerergste scenario uit. Al ben je je daar meestal niet bewust van.

Als je de stressgedachte achter je klacht eenmaal hebt gevonden, vraag ik je deze op waarheid te toetsen. Altijd is het tegenovergestelde van je overtuiging (ook) waar. Je ervaart hoe je perceptie van een vernauwende stressgedachte kan verschuiven naar een ontspannen, ruimte gevende gedachte. Hierop reageert je lichaam direct. De klacht neemt in heftigheid af of valt volledig weg.

Eén sessie kan voldoende zijn om een fysieke klacht sterk te reduceren of te laten verdwijnen. Ook als je hier al vele jaren last van hebt. Vaker is er een traject nodig van gemiddeld drie tot vijf sessies. De plek in je lichaam waar de klacht zich openbaarde zal altijd sensitief blijven en daarmee een sterke signaalfunctie behouden. Zo gauw de klacht weer opspeelt is het belangrijk bereid te zijn om opnieuw te kijken naar de gedachten en emoties erachter.

Voormalig neuroloog en SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde lichamelijke Klachten) deskundige Marten Klaver heeft over het plotseling wegvallen van fysieke klachten een boek geschreven: ¨Zaken doen met emoties¨. Hij noemt dit wegvallen een ¨Sudden change¨ en onderbouwt dit vanuit neurologisch perspectief.