Voor wie?

Heb je behoefte aan verdieping in je leven of werk? Ben je op zoek naar jouw eigenheid of sta je op een belangrijk kruispunt in je leven? Heb je relatie of werk gerelateerde vragen of uitdagingen? Dan kan Bewust creëren veel voor je betekenen.

Jouw proces staat centraal

Bewust creëren is een persoonlijk ontwikkeltraject waarbij je je richt op vragen die op dit moment in jouw leven spelen. Waar ben je goed in? Wat wil je werkelijk? Hoe wil je invulling geven aan de volgende fase in je leven of loopbaan? Je krijgt grip op wat je wilt en wat je in de weg staat.

Bewust creëren bestaat uit twee trajecten van vijf dagen verspreid over drie maanden: ‘Bewust creëren, Leven en werken vanuit je Talent’ en het vervolg: ‘Bewust creëren, Het Talentproject’. De trajecten zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

Tussen de trajectdagen door werk je met persoonlijke integratieopdrachten. Deze zijn zowel gericht op het ontwikkelen van je bewustzijn als op je vermogen om het geleerde toe te passen binnen je eigen werk en leefomgeving. Zo ontstaat er een duurzaam veranderingsproces.

Opbouw en methodiek

De trajectdagen bestaan uit lichaamsgerichte oefeningen, meditaties, opstellingen, visualisaties, kennisoverdracht, inzichtlessen en mentaal onderzoek. Het ervaren van je lichaam is een belangrijk onderdeel van het traject. Het zorgt ervoor dat er stilte in je hoofd ontstaat en antwoorden op essentiële vragen gemakkelijk omhoog komen.

Voor het mentale onderzoek maken we onder andere gebruik van ‘The Work’ van Byron Katie. Hierbij onderzoek je beperkende overtuigingen die jouw potentieel in de weg staan. Daarnaast maken we gebruik van ‘Focusing’ van Eugene Gendlin en onderdelen van de ‘Pulsarmethode’, zoals het stellen van een Leervraag en het benoemen van je unieke Talent.

Je krijgt oefeningen aangereikt om je bewustzijn te vergroten. Je leert patronen te zien en te doorbreken en je Talent in te zetten. Doorleefde ervaringen en persoonlijke inzichten maken dat het traject beklijft in de dagelijkse praktijk van je werk en leven.

We werken in kleine groepen van maximaal 8 personen. De groep voegt als spiegel een extra dimensie toe aan je eigen leerproces.

Wat is de opbrengst van dit traject?

– Antwoorden op voor jouw actuele vragen.

– Je unieke Talent ontdekken.

– Weten hoe dit Talent in te zetten, zodat je groeit aan betekenis voor je omgeving.

– Je eigenheid wordt versterkt.

– Nieuwe bezieling in werk en leven.

– Je bent in staat heldere keuzes te maken over wat jij werkelijk wil.

Bewust creëren, Leven en werken vanuit je Talent

Binnen dit persoonlijke ontwikkelingstraject ga je jouw unieke Talent ontdekken en onderzoeken wat jouw tegenhoudt om te leven vanuit dit volle potentieel.

Met je Talent word je geboren. Het is wat jouw van nature gemakkelijk afgaat en je zo vanzelfsprekend doet dat je vaak niet in de gaten hebt dat het een Talent is! Vanuit je Talent kun je bergen verzetten niet omdat het moet maar omdat je het wil. Het kan als een kompas richting geven aan je werk en leven.

Aan het einde van dit traject heb je je unieke Talent benoemd in één woord, weet je wat jou tegenhoudt om je Talent in te zetten en kun je met een heldere blik kijken naar oude patronen en effectief handelen.

Bewust creëren, Het Talentproject

Binnen dit traject maak je een concreet projectplan wat je gaat uitvoeren binnen je eigen werk en leefomgeving. Dit kan om een persoonlijk projectplan gaan, zoals het willen verbeteren van het contact met je kind, tot een werk gerelateerd project, zoals het neerzetten van een open dag voor je eigen bedrijf.

Belangrijker dan de uitkomst van het plan is wat je tijdens de uitvoering ervan tegenkomt. Wanneer werk je vanuit je Talent en wanneer niet? Welke omstandigheden beïnvloeden jouw Talent? Elke stap wordt in de groep besproken. Samen ontwikkel en spiegel je elkaar.

Aan het einde van dit traject heb je meer vertrouwen in je eigen kunnen en weet je welke factoren jouw Talent dienen en wat je valkuilen zijn. De Supervisie bij de uitvoering versterkt je Talent en daarmee je eigenheid.